Số 124

TRONG SỐ NÀY

Đạo đức trong thế giới ngày nay – (Nguyễn Thế Đăng)
Sương Mai- Kinh TươngƯng Bộ
Chùa Trúc Lâm ở Huế (Hồ Đắc Duy)
Ý Nghĩa biểu tượng Di Lạc trong văn hóa tín ngưỡng Phật Giáo nam Bộ (Phạm Hoài Phong)
Góp ý về Bảng truyền thừa trong sách Pháp Hoa Quốc Ngữ kinh (Đồng Dưỡng)
Quán niệm được an lạc (Quảng Tâm)
Thơm ngát sắc hoa rừng (Lam Khê)
Chứng ngộ và Vãng sanh cực lạc (Nguyễn Xuân Chiến)
Suy ngẫm về tiền bạc (Michael Carroll, Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch)
Mơ ước bình thường (Hoàng tá Thích)
Từ trong bệnh viện suy tư về chuyện chết (Mike Keller, Nguễn văn Nghệ Dịch)
Gìn vàng giữ ngọc (Nguyên Cẩn)
Tỉnh thức dười cái nhìn của khoa thần kinh học (David Rock, Đổ Hoàng Tùng Dịch)
Điều vui thích nhất (Phan Minh Đức)
Đừng vội học làm sang (Nguyễn Nguyễn Hạo Uyên)
Dược lý thời khắc: Giờ nào thuốc nấy (Nguyễn Hữu Đức)
Sào ruộng hương hỏa (Hoàng Quy)
Mộ tàu ở An Tây (Nhụy Nguyên)
Huyền thoại trên đầm phá Tam Giang (Xuân Nguyên)
Thơ
Ngoại ơi (Nguyễn Trọng Hoạt)
Thẩm Mỹ: tâm hồn thưởng thức thế giới vô tận (Trương Bồi Canh)
Lời cảm ơn cuộc sống
Món chay: Bánh Vo (Hoàng Anh- Phú Xuân)

thu-toa-soan