Số 146

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 146

Van hoa phat giao 146

Bìa 1: Bảy năm tình nghĩa. nh: Như Tâm.

Xu hướng “thế tục hóa” trong Phật giáo hiện nay (Đinh Đức Hiền)         

Sương mai   

Bảy năm tình nghĩa (Ban Biên Tập)

Một chữ “duyên” (Hoàng Xuân Vinh)

Phật giáo và hòa bình thế giới (Thích Giác Toàn)

Vào đời cùng Đức Phật (Nguyên Cẩn)

Nói lời lợi ích (Hoa Minh)

Những gì tôi đã học được ở thầy Bổn sư (Nguyên Trí Hoàng Tá Thích)

Có ma hay không? Ý nghĩa và quan niệm về ma trong Phật giáo  (Hoang Phong)

Đọc kinh Bổn sanh, Chiến thắng ấy không tốt (Tấn Nghĩa)
Thấp thoáng  lời kinh 3 (Đỗ Hồng Ngọc)

Mùa xuân đầu tiên (Hoàng Hạ)                                                              

Ván khắc sách Giải âm Lý Tướng công Minh ty lục (Đồng Dưỡng)       

Mùa xuân tản mạn chuyện đào mai (Nguyễn Văn Uông)                    

Thơ   

Xuân – Mạc Phương Tử

Chuyện tào lao – Nguyễn Sĩ Cầm

Gọi gió xuân về – Kim Hoa

Nếu em là phù thủy (truyện ngắn của Thủy Linh Lung)                        

Trúc Lâm một lần ở lại (Chơn Hiền)                                                        

Từ Xà No nhớ về Thu Bồn (Hoàng Quy)                                               

Làng gốm Chu Ru (Trịnh Chu)                                                              

Áo ấm mùa đông đến với xã Cuối Hạ (Thủy Hương)                           

Sách của Văn hóa Phật giáo (Chu Đằng Giang)

Chùa Long Phước (Bạc Liêu)

Lời cảm ơn cuộc sống