Số 153

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 153

Van Hoa Phat giao

Bìa 1: Học kinh. Ảnh: Văn Thức.

 

Màu mực nào cho tương lai? (Nguyên Cẩn)

Sương mai

Tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Góp ý tu chỉnh Hiến chương (Không Tuệ)

Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử (Hải Trừng)

Nói năng như Chánh pháp (Vĩnh Trưng)

Thể và dụng của tâm (Nguyễn Thế Đăng)

Đường thi: Thế nào là thơ Thiền (Vũ Thế Ngọc)

Thấp thoáng lời kinh 4: Luân hồi sanh tử (Đỗ Hồng Ngọc)

Trên con dốc Phương Liên (Nguyễn Đông Nhật)

Mặc cảm tội lỗi (Ajahn Brahm – Trần Ngọc Bảo trích dịch)

Vô Biên Trang Nghiêm Bồ-tát với đời mạt pháp (Vĩnh Hanh Thái Chí Bình)

Khó nói (Hoàng Tá Thích)

Hoằng pháp đến vùng sâu vùng xa (Thích Giác Toàn)

Nó, cõi trọ và tiếng chuông chùa (Lê Văn Đồng)

Bận (Lê Hải Đăng)

Bàn Thiên Nam Bộ (Trần Phỏng Diều)

Thư gửi bố (Thiện Thông Hiếu)

Phong linh (Mẫu Đơn)

Tiếng trống chùa của ông Sáu Chiếm (Thành Nam)

Cảm ơn con đã đến (Phùng Hà)

Về Lý Sơn thăm chùa Đục (Lê Xuân Thọ)

Vịnh Xuân Đài, nét đẹp quyến rũ (Thục Quyên)

T

Rót –  BÙI CÔNG TOA
Đạo – Tiểu – LÊ ĐÀN
Đóa hoa dưới tảng đá –  NGUYỄN THÁNH NGÃ
Mèo gặp rồng –  LÊ NGHỊ
Giấc ngủ cát sương – LÊ VŨ  TRƯỜNG GIANG

Tấm Phái Quy-y (truyện ngắn của Hải Trình)

Châu Phi, một mảnh đất mới cho việc hoằng pháp (Hoang Phong)

Chùa Thiếu Lâm và văn hóa Trung Hoa (My Vũ)

Lời cảm ơn cuộc sống