Số 157

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 157

bia-van-hoa-phat-giao-157

Bìa 1: Bảo tháp (1676), Tu viện Mindrolling, Tây Tạng. Nguồn: wn.com

trong-so-nayTìm “phao” cho lòng trung thực (Nguyên Cẩn)

Sương mai

Bảo tháp, biểu tượng văn hóa cửa thiền… (Trần Kiêm Đoàn)

Phục sinh hoa sen hồ Tịnh (Hoàng Xuân Vinh)

Tìm hiểu văn bia chùa huyện Duy Xuyên (Đồng Dưỡng)

Như gà ấp trứng (Nguyên Chi)

Ba điểm trọng yếu trong tu tập Phật giáo (Nguyễn Tiên Yên dịch)

Những che chướng đối với thực tại (Nguyễn Thế Đăng)

Biết ngài tín hạnh… (Tấn Nghĩa)

Nghĩ về tinh thần cầu đạo (Phan Minh Đức)

Nghi thức cúng tế của người Khmer… (Trần Minh Thương)

Triết học đắt như tôm tươi giữa chợ đời! (Đỗ Hồng Ngọc)

Văn hóa còi và còi văn hóa (Lê Hải Đăng)

Văn hóa… ăn! (Đặng Trung Thành)

Vui dửng dưng (Nguyễn Trọng Hoạt)

Nghĩ chuyện người… (Chơn Hiền)

Hòa điệu nhịp sống (Hoàng Tá Thích)

Chia sẻ với cộng đồng (Thu Sương)

T

Cái bong bóng trâu (truyện ngắn của Hải Trình)

Nơi núi không chỉ là núi (Trần Thùy Mai)

Nghệ thuật kiến trúc chánh điện chùa Khmer Nam Bộ (Thu Hồng)

Lời cảm ơn cuộc sốngQ.1 TP. Hồ Chí Minh