Số 161

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 161

Bia-1_VHPG_161_12

Trong so nay

Bìa 1: Bên tháp Phật. nh: Vũ Văn Lân

Chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ (Thích Minh Châu)

Thư của Hòa thượng Chơn Thiện

Sương mai

Về niên đại Thiền sư Tính Tuyền (Đồng Dưỡng)

Sơ lược hành trạng Thiền sư Minh Huyễn – Liễu Nhất (thế kỷ thứ 17) (Chân Thanh Lê Quốc Việt)

Ngọc trong chéo áo (Bạch Yến)

Học tập ba pháp tu của Kinh Viên Giác (Nguyễn Thế Đăng)

Sao ngài vẫn kiên trì (Tấn Nghĩa)

Cảm nghĩ về vô thường (Hoang Phong)

Viếng cội bồ-đề (Nguyên Trí Hoàng Tá Thích)

Bạn ở nơi đâu thì nơi đó có giác ngộ (Shunryu Suzuki, Nguyễn Văn Nghệ dịch)

Tản mạn về Số không và Sunyata    (Nguyễn Văn Nho)

Phật giáo và các quy phạm tục lệ (Đại sư Tinh Vân, Nguyễn Phước Tâm dịch)

Từ bàn tay mẹ đến bàn tay thầy (Cao Huy Hóa)

Thánh Duyên quốc tự (Võ Văn Lân)

NeakTa với người Khmer Nam Bộ (Trần Phỏng Diều)

Chánh niệm sao khó quá! (Nguyễn Hữu Đức)

Hương đồng bãi… (Quang Bùi)

Hai cái chết (Hương Đức)

Thơ

Chiếc xe mới (truyện ngắn của Nguyễn Trọng Hoạt)

Ổ bánh mì mẹ cho (Đoàn Đại Trí)

Độc đáo chợ nổi miền Tây (Nguyễn Thanh Vũ)

Lời cảm ơn cuộc sống