Số 166

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 166

Bia 1_VHPG_166

trong so nay     Bìa 1: Suy tôn Pháp chủ. nh: Lương Hòa

Trích đạo từ của Đức Pháp chủ

Thư của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Sương mai  

Đẩy thuyền và lật thuyền (Nguyên Cẩn)

Xã hội tiêu dùng nhìn qua lăng kính văn hóa Phật giáo (Nguyên Hồng)

Vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên ở Trung Quốc (Lý Triết Lương, Từ Vy dịch)

Những mới lạ trong Dấu về gió xóa (Nghiêm Lương Thành)

Giới thiệu các bản in sách Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục (Ngô Quốc Trưởng & Vũ Thị Hải Yến)

Ý nghĩa Sa-môn (Ánh Ngọc)

Bát nhã quán chiếu (Nguyễn Thế Đăng)

Phật giáo Huế: trầm mặc và linh thiêng (Nguyễn Văn Toàn)

Khổ và giải thoát trong đạo Phật (Nguyễn Văn Nghệ dịch)

Chúng tôi phóng sinh (Nguyễn Mạnh Hùng)

Nhân chi sơ rờ vú mẹ (Võ Văn Lân)

Phật giáo và văn hóa Phật giáo (Hoàng Tá Thích)

Hàng xóm láng giềng (Lê Hải Đăng)

Về nhà (Nguyễn Huy Trường)

Chiếc bếp cà-ràng của khách thương hồ Tây Nam Bộ (Phan Văn Chín)

T

Hạt ngọc lưu ly – Trần Quê Hương
Cỏ Hoa nghiêm – Phan Như
Tôi nằm nghe đất – Lê Hồng Thiện
Vết thời gian – Mặc Phương Tử
Chiều xuống – Nguyên Dũng
Khoảng lặng – Kim Hoa

Chợ âm phủ (truyện ngắn của Tâm Không Vĩnh Hữu)

Khói bếp chiều quê (Nguyễn Đại Chơn)

Tỏa sáng tinh thần vượt qua trong Lễ hội Katê (Nguyễn Văn Nhật)

Lời cảm ơn cuộc sống