Số 176

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 176VHPG_176Bìa 1:Đài Quan Âm chùa Hồng Ân, Huế. Ảnh: Kim Thư.

 Gtrong-so-nay-176iới cấm thứ tư (Nguyên Cẩn)

Sương mai

Đại thụ mãi xanh (Nguyễn Vân Thịnh)

Hộ trì các căn (Giác Hạnh Hiếu)

Tánh Không và bốn pháp giới Hoa Nghiêm (Nguyễn Thế Đăng)

Chuyển nghiệp (Quảng Tường)

Bàn về thơ Thiền (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)               

Những yếu chỉ của mỹ học Thiền (Huệ Viên)

Vài lời giới thiệu cuốn Tự điển Nhà Nguyễn của Võ Hương An (Nguyễn Phúc Vĩnh Ba)

Sức mạnh của ngôn ngữ (Nguyễn Hồng)

Sao nỡ hại chim (Cao Huy Hóa)

Gangnam style – dấu hiệu mệt mỏi về thẩm mỹ (Lê Hải Đăng)

Thực hư ai biết (Hoàng Tá Thích)

Hội An, hành trình hội nhập (Võ Văn Lân)

Dừa xứ “nẫu” (Đại Chơn)

Kỷ niệm thời đi học (Nguyễn Thanh Vũ)

Người phụ nữ đẹp nhất đời tôi (Nguyễn Hoàng Duy)            

T(Chơn Nguyên, Thái Kim Lan, Vĩnh Hiền, Nguyễn Gia Hữu,

Kính Tặng Đại Lăo Ni Sư Viên Minh -THÁI KIM LAN

Soi bóng bên đời –  VĨNH HIỀN

Suchness Cái ấy –  PHAN NHƯ

Quán trọ  – NGÀN THƯƠNG

Hoa dại – LÊ BẠCH HOA

Kim Hoa, Phan Như, Lê Bạch Hoa, Ngàn Thương, Mặc Phương Tử)

Chiếc nạng và tấm gương (truyện ngắn của Trương Văn Dân)             

Ta nhỏ, nhà lớn (Vĩnh Hanh Thái Chí Bình)

Dã quỳ mùa nhớ (Lê Hứa Huyền Trân)

Bến nước ngày xưa (Đặng Trung Thành)

Lời cảm ơn cuộc sống