Số 178

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 178

Bia-1_VHPG_178Bìa 1: Hoa sen và chị tôi. Ảnh: Nguyễn Văn Thịnh.

TrongSoNaySáng ngời đức vô úy (Thích Giác Toàn)

Sương mai

Ánh lửa sen vàng (Trần Quê Hương)

Ngọn lửa hoằng hóa và niềm tin giác ngộ (Nguyễn Bội Nhiên)

Dùng tiếng Việt trong việc truyền bá đạo Phật từ thời vua Trần Nhân Tông đến nay (Thích Phước Đạt)

Vị trí tác phẩm Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm luận đối với việc nghiên cứu Phật học (Ngộ Bổn)

Như lý tác ý (Nguyên Kim)

Tính cách tích cực của tánh Không (Nguyễn Thế Đăng)

Cung kính người cung kính (Tấn Nghĩa)

Hồi sinh (Hương Đức)

Dạy yêu – học yêu (Lê Hải Đăng)

Từ nơi có bóng mát (Hồ Anh Thái)

Người về sông Tương (Trần Kiêm Đoàn)

Đời sống tôn giáo của người dân Lào (Thích Minh Thật)

Chánh điện chùa Khmer Sóc Trăng (Trần Minh Thương)

Cửa sập (Lê Duy Đoàn)

Đừng bỏ phí “của trời cho” (Trần Hữu Đức)

Ngồi một mình (Nguyễn Phước Thị Liên)

T(Trường Khánh, Nguyên Cẩn, Phan Thành Minh, Nguyễn Tấn On, TrầnCuồng Phu, Nguyễn Thánh Ngă, Phạm Thị Thanh Vân, Phạm Xuân Phụng)

Ca ngợi Đức Phật TRƯỜNG KHÁNH

Đối thoại với hư không NGUYÊN CẨN

chùa Song Tử Tây PHAN THÀNH MINH

Tâm – Thiền NGUYỄN TẤN ON

Tháng tư nắng vàng NGUYỄN THÁNH NGĂ

Ở núi TRẦN CUỒNG PHU

Tháng Tư PHẠM THỊ THANH VÂN

Lửa và gió PHẠM XUÂN PHỤNG

Phật ở ngoài khơi xa (truyện ngắn của Nhụy Nguyên)

Nick Vujicic, một con người bình thường? (Nhụy Nguyên)

Sen nở… nhớ người (Vơ Thị Phương Mai)

Lời cảm ơn cuộc sống

ThuToaSoan178