Số 181

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 181

Bia-1_VHPG_181

a 1: n trắng đơn sơ … nh: Dragon Images.

trong-so-181

Ươm mầm hoa đạo lý (Nguyên Cẩn)

Sương mai

Tính phổ biến trong Phổ khuyến phát bồ-đề tâm của Trần Thái Tông (Thích Hạnh Tuệ)

Nam-mô ti-vi, Quy y internet (Nguyễn Mạnh Hùng)

Thấp thoáng lời kinh – Đề Bà Đạt Đa (Đỗ Hồng Ngọc)

Lột da hòn đá (Tấn Nghĩa)

Họa và phước (Hương Đức)

Nelson Mandela và lòng thù hận (Nguyễn Văn Nghệ)

Chết có phải là hết chuyện không (Hoàng Tá Thích

Niềm vui của người xuất gia (Nguyên Hà)

Quán sát thân hành (Nguyễn Thế Đăng)

Ý nghĩa giải thoát trong đạo Phật (Hoàng Nguyên)

Lấn biển (Lê Hải Đăng)

Sự tức giận (Tư Hương)

Tình phí (An An – Cần Thơ)

Bản ngã và nhân quả (Trần Hoàng Hiệp)

Hướng về Trường Sa những ngày tháng Tư (Cát Tường Vân)

Quà quê (Nguyễn Hoàng Duy)

Nón trắng đơn sơ, mộng trắng trong (Nguyễn Bội Nhiên)

Thơ (Nguyễn Thánh Ngã, Nguyễn Dũng, Nguyễn Gia Hữu,

Bùi Thị Thương, Kim Hoa, Phan Thành Minh)

Chiếc áo (truyện ngắn của Lý Thị Minh Châu)

Trở lại Nha Trang (Cao Huy Hóa)

Lời cảm ơn cuộc sống