Số 185-Trung Thu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 185

VHPG_185

a 1: Đêm Trung thu. Nguồn: shutterstock.com

Sao trên bầu trời đêm (Lê Hải Đăng)

Sương mai

Tản mạn bên Tháp (Trần Tuấn Mẫn)

Tết Trung thu – khởi nguyên và biểu tượng văn hóa (Thủy Linh Lung)

Thử nghiệm ca Huế thính phòng (Văn Toàn)

Albert Camus – Phiền não tức thị Bồ-đề (Phan Cát Tường)

Sống với thực tại (Liên Thu)

Sự sùng tín trong kinh Hoa Nghiêm (Nguyễn Thế Đăng)

Giao du với kẻ ác (Tấn Nghĩa)

Diệu Âm (Đỗ Hồng Ngọc)

Đóa quỳnh trong đêm (Thích Nữ Viên Tích)

Ngày xấu (Hương Đức)

Văn hóa hạ tầng (Hoàng Tá Thích)

Những hành động cần được loại trừ (Triệu Mỹ Ngọc)

Đồng thanh tương ứng (Phạm Lãng Yên)

Ngân nga tiếng chuông Thiên Mụ (Nguyễn Trọng Nghĩa)

Vết thương rừng (Trịnh Chu)

Đình làng Văn Xá, dấu vết của di tích lịch sử (Xuân Trường)

Cô hồn trong tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long (Trần Minh Thương)

Ngộ ra trong sát-na (Nguyễn Mạnh Hùng)

Hàng hoa sinh viên (Lê Thị Chân Tú)

T(Trường Khánh, Mặc Phương Tử, Nhụy Nguyên, Nguyên Cẩn, Vũ Thế Ngọc, Phan Thành Minh, Tâm Trung)

Bất trảm mã (Lê Quang Kết)

Cảm giác thu sang (Nguyễn Thánh Ngã)                                                

Xuyến chi (Phong Lan)                                                                          

Trung thu của tuổi thơ tôi (Phạm Tuấn Vũ)

Lời cảm ơn cuộc sống