Số 186

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 186

vhpg 186

Bìa 1: Nhạc thu. Nguồn: shutterstock.com

Niềm tin tôn giáo và giáo dục mẫu giáo: Kinh nghiệm Nhật Bản (Trần Hữu Thiên)

Sương mai

Tìm hiểu tôn hiệu “Chúa Tiên – Nguyễn Hoàng” (Nguyễn Phúc Vĩnh Ba)

Đừng vô tình ngụy tạo di sản: Xứ nào là xứ rượu hồng đào? (Lê Nguyên Đại)

Về truyện thơ “Quan Âm Thị Kính” (Man Đức Huy)

Tình ca mùa thu (Lê Hải Đăng)

Sinh sống có chánh niệm (Tâm Quang Từ)

Hành hương trần thế (Nguyễn Thế Đăng)

Thấp thoáng lời kinh – Quán Thế Âm Bồ-tát (Đỗ Hồng Ngọc)

Một mảnh đời (Hương Đức)

Nghĩ về giới thứ năm (Nguyễn Hữu Đức)

Từ sông Hương đến sông Hàn (Cao Huy Hóa)

Lễ cúng cô hồn ở miền Tây Nam Bộ (Minh Thương)

Sân khấu truyền thống: Vẫn còn đó hy vọng (Nguyễn Trọng Nghĩa)

Nhà sư – Nhà doanh nghiệp (Bùi Hữu Dược)

Xin chớ xem thường (Tô Phục Hưng)

Nhân quả trong phim bạo lực (Hoàng Tá Thích)

Con chó và khúc xương (Phạm Lãng Yên)

Ngồi câu con cá…(Nguyễn Đông Nhật)

Thơ (Nguyễn Thánh Ngã, Nguyễn Dũng, Nguyễn Thanh Xuân, Trường Khánh, Nguyễn Tấn On, Kim Hoa, Trà Kim Long, Thiên Thai)

Cầu cứu (Rahul Sharma, Đoàn Minh Tuấn dịch)

Cầu tre thương nhớ (Phạm Tuấn Vũ)

Chủ nhật vàng (Nguyễn Đình Niệm)

Lời cảm ơn cuộc sống

ThuToaSoan_VHPG_186