Số 187

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 187

Van hoa Phat giao 187

Trong-so-nay187

a 1: Thanh tịnh tâm. Nguồn: shutterstock.com

Sương mai

Thành kính tưởng niệm…

Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức (Nguyễn Thế Đăng)

Giữ tâm ý trong sạch (Diệu Quý)

Bản Chính pháp nhãn tạng của Tổ Liễu Năng Đức Chất chùa Phước Sơn, Phú Yên (Thích Đồng Dưỡng)

Văn hóa Phật giáo Việt Nam trên đất Lào (Nguyễn Văn Thoàn)

Tu viện Huệ Quang – điểm sáng về văn hóa và giáo dục Phật giáo (Khiết Bách)

Nhìn lại một chặng đường (Thích Nguyên Thành)

Được gì hãy biết đủ (Tấn Nghĩa)

Đối diện với cái chết không sợ hãi (Lily de Sylva, Tường Vi dịch)

Chùa là bệnh viện (Cao Huy Hóa)

Ngôn từ và trách nhiệm (Nguyên Cẩn)

Đường đời hai nẻo (Phạm Lãng Yên)                                                    

Chuyện đời khó nói (Hoàng Tá Thích)

Lắng nghe những nỗi niềm (Mẫu Đơn)

Mẹ tôi cũng bán bắp (Hương)

Bánh ú khoai xiêm (Nông Thị Thu)

Bão ở quê xa (Nguyễn Thị Thanh Nhi)

Tri kỷ Huế (Nguyễn Bội Nhiên)

Ôm trăng giữ mùa (Thủy Lung Linh)

Một ngày chăn vịt (Nguyễn Hoàng Duy)

Thơ (Nguyên Cẩn, Võ Bá, Bùi Thị Thương, Vi Ánh Ngọc, Trường Khánh,  

Nguyễn Thánh Ngã)

Chọn bạn mà chơi (Nguyễn Trọng Hoạt)

Tản mạn phong lan (Hạt Cát)

Một buổi họp mặt thân mật… (Khánh Uyên)                                      

Lời cảm ơn cuộc sống

ThuToaSoan_VHPG