Số 188

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 188

VHPG_188

a 1: Đền Trình. nh: i Thị Thu Hằng

trong-so-nay188

Sương mai

Những bài học để lại…(Nguyên  Cẩn)

Thiền tông Việt Nam qua Thiền sư Cứu Chỉ (Nguyễn Thế Đăng)

Lãng quên (Lê Hải Đăng)

Bố cục trí tuệ của “Khóa hư kinh” (Trần Thị Thanh Vân – Thích Hạnh Tuệ)

Đến với bài thơ“Quạ hiền kêu đêm”của Bạch Cư D(Nguyễn Phúc Vĩnh Ba)

Ca dao địa danh Bình Định (Võ Minh Hải)

Chánh niệm tỉnh giác (Khánh Như)

Thấp thoáng lời Kinh “Đà-la-ni” (Đỗ Hồng Ngọc)

Ôi Thần Lửa sinh nhật! (Tấn Nghĩa)

Đường về cõi mộng (Phan Cát Tường)

Y khoa chỉ có thể giúp giảm đau đớn thể chất (Dilgo Khyentsé Rinpoché – Hoang Phong giới thiệu và dịch)

Chánh niệm trong dùng thuốc (Nguyễn Hữu Đức)                              

Về hiện tượng bê-tông hóa kiến trúc chùa (Nguyễn Trọng Nghĩa)      

Thiền định (Hoàng Tá Thích)                                                                  

Đạo diễn (Mộc Lan)                                                                              

Ngoại cảnh và nội tâm (Phạm Lãng Yên)

T

Cảnh thu  TRIỆU NGUYÊN PHONG

Hoa cỏ lau PHẠM TẤN XUÂN CAO

Đã tằm thì phải nhả tơ  PHAN THÀNH MINH

Tựa viết cho đời mình NHỤY NGUYÊN

Cõi ḷòng NGUYỄN THÁNH NGĂ

Hương thề TRƯỜNG KHÁNH

Về thôi NGUYỄN DŨNG

Bảy bước đến miền cực lạc (Nhụy Nguyên)

Niềm vui từ môt chén trà (Tư Hương)                                                  

Về thăm Tràng An (Trí Bửu)                                                                  

Lời cảm ơn cuộc sống

ThuToaSoan_VHPG_188