số 190

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 190

so 190

a 1: Mưa... Nguồn: shutterstock.com

Sương mai

Giới cấm thứ hai (Nguyên Cẩn)

Hành trạng Thiền sư Tính Chúc Đạo Chu qua hai tấm bia chùa Bằng (Thích Đồng Dưỡng)

Tìm manh mối Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ qua một bài thơ viết về Trần Quang Triều (Võ Phước Lộc)

Lược sử sông Bồ (Xuân Trường-Thiên Thu)

Tránh né cái ác (Nguyên Liễu)

Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường (Nguyễn Thế Đăng)

Chuyện con vẹt biết niệm Phật (Hương Đức)

Nét đẹp trong mâm cỗ chay xứ Huế (Nguyễn Trọng Nghĩa)

Người nữ trong đạo Phật (Mộc Lan)

Phía sau bóng mặt trời (Lam Khê)

Cây ăn quả trên đường phố (Cao Huy Hóa)

Về việc thờ cúng tinh linh Dorje Shugden trong Mật giáo Tây Tạng (Hồng Điệp)

Nhạn qua sông bóng còn in trên mặt nước (Hồ Sĩ Bình)

Về Tổ đình Sắc tứ Từ Quang thăm vườn xoài Đá Trắng (Trí Bửu)

Từ múa Rô-băm đến diễn xướng Dù-kê của người Khmer Tây Nam Bộ (Trần Minh Thương)

Dì tôi (Lê Thị Kiều My)

Bà tôi (Nguyễn Mạnh Hùng)

Màu mưa ký ức (Phong Trướng Tử)

Chiếc xe ngựa của chú tôi (Trà Kim Long)

T

Nghe chuông nhẹ vơi phiền não | TRƯỜNG KHÁNH
Tình Xa| TƯƠNG GIANG
Của rơi| VÕ BÁ

Sóng vỗ lòng ai (Nguyễn Trọng Hoạt)

…thành Sơn… (Ngô Thản Chi)

Lời cảm ơn cuộc sống

Thu Toa Soan