RSSLời Kinh

Trì kinh

| 12/04/2016 | 0 Comments
Trì kinh

Thấp thoáng lời kinh |ĐỖ HỒNG NGỌC | Ai có thể ở trong cõi Ta-bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa nay chính phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết-bàn, Phật muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc cho các người”. Cuối phẩm“Hiện bảo tháp”, Phật tiếng lớn khắp […]

Continue Reading

Đạo Phật Khất sĩ

| 30/03/2016 | 0 Comments
Đạo Phật Khất sĩ

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG (HỆ PHÁI KHẤT SĨ ) Đạo Phật là con đường đi đến quả Phật giác chơn. Con đường ấy là Khất sĩ. Họ của chư Phật ba đời là Khất sĩ, Khất sĩ là lẽ thật của chúng sanh, mục đích của chúng sanh. Khất sĩ là đến với giác […]

Continue Reading

Khất sĩ

| 29/03/2016 | 0 Comments
Khất sĩ

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG (HỆ PHÁI KHẤT SĨ ) Chính Phật là Vô thượng sĩ, là ông thầy giáo có sự học không ai hơn! Còn Tăng là Khất sĩ, là học trò đang đi du học khắp nơi cùng xứ; học nơi thầy, nơi bạn, nơi trò; học với tất cả chúng sanh, […]

Continue Reading

Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường

| 18/01/2016 | 0 Comments
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường

NGUYỄN THẾ ĐĂNG Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh phúc. Phật giáo là những phương pháp, những con đường để con người thực hiện hạnh phúc; từ hạnh phúc nhỏ, có được có mất, đến hạnh phúc tối thượng, không được không […]

Continue Reading

Thấp thoáng lời Kinh Đà La Ni

| 22/12/2015 | 0 Comments
Thấp thoáng lời Kinh Đà La Ni

ĐỖ HỒNG NGỌC Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi… Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, […]

Continue Reading

Ôi, thần lửa sinh nhật

| 19/12/2015 | 0 Comments
Ôi, thần lửa sinh nhật

TẤN NGHĨA Mỗi thời đại đều có những kinh nghiệm xã hội riêng, hình thành một cách nhìn thế giới và xã hội chung cho mọi người trong cùng một cộng đồng. Từ cách nhìn đó, con người thuộc một cộng đồng trong cùng một thời đại đồng thuận với nhau về những điều “đúng […]

Continue Reading

Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức

| 05/11/2015 | 0 Comments
Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức

NGUYỄN THẾ ĐĂNG  1. Ba cõi duy tâm “Ba cõi duy chỉ là tâm, muôn pháp duy chỉ là thức” là một chân lý, một sự thật được nói nhiều trong tông Duy Thức, và rộng ra, có trong tất cả kinh, luận. Ở đây, tâm là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói, “Tất cả ba […]

Continue Reading

Thấp thoáng lời kinh Quán Thế Âm Bồ-tát

| 24/10/2015 | 0 Comments
Thấp thoáng lời kinh Quán Thế Âm Bồ-tát

ĐỖ HỒNG NGỌC Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: ”Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”. Rõ ràng Vô Tận Ý Bồ-tát ngồi suốt buổi […]

Continue Reading

Diệu âm

| 13/10/2015 | 0 Comments
Diệu âm

Lúc bấy giờ, Đức Phật từ nhục kế phóng ra ánh sáng và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Đông…”. Rất ít khi nào Phật phải phóng hào quang cùng lúc từ hai nơi như vậy, […]

Continue Reading

Sự sùng tín trong kinh Hoa Nghiêm

| 08/10/2015 | 0 Comments
Sự sùng tín trong kinh Hoa Nghiêm

NGUYỄN THẾ ĐĂNG Sùng tín, sùng mộ, kinh ngưỡng là một yếu tố quan trọng trên con đường Phật giáo. Tín mở đầu cho năm căn, năm lực trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Lễ kính, lễ lạy là điều dễ thấy nhất trong sinh hoạt của một hành giả. Sau đây chúng ta […]

Continue Reading

Tại sao có khổ đau, sanh tử

| 15/09/2015 | 1 Comment
Tại sao có khổ đau, sanh tử

NGUYỄN THẾ ĐĂNG 1 Người bình thường   luôn luôn sống trong cái ta và cái của ta. Chính vì có cái ta và cái của ta nên cũng có ngay cái chẳng phải ta và chẳng phải của ta. Đời sống bắt đầu phân đôi từ đó và càng ngày càng vụn vặt, phân mảnh, […]

Continue Reading