RSSThiền

Tạo nền tảng tốt cho thiền định

| 30/05/2016 | 0 Comments
Tạo nền tảng tốt cho thiền định

Tỳ-kheo THANISSARO| NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch ++ Thiền định không phải là con đường một chiều – bạn không thể chỉ ngồi thiền và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn phải thay đổi cách sống của mình để cải thiện việc thiền định của bạn. Tỳ-kheo Thainissaro tóm lược năm […]

Continue Reading

Về một lời khuyên tu Thiền

| 20/04/2016 | 0 Comments
Về một lời khuyên tu Thiền

NGUYÊN HẢI | Thiền là đề tài rất quan trọng trong đạo Phật, được đề cập rộng rãi trong kinh sách Phật giáo dưới nhiều hình thức và và trình bày nhiều phương pháp tu tập khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì Thiền không gì khác là một lẽ sống thực nghiệm tự […]

Continue Reading

Về những lỗi khi thực hành Đại thủ ấn

| 27/02/2016 | 0 Comments
Về những lỗi khi thực hành Đại thủ ấn

KHENCHEN THRANGU RINPOCHE | HỒNG ĐIỆP dịch Phẩm chất của một buổi hành thiền có hiệu quả Có ba phẩm chất tích cực đạt được khi thực tập hành thiền (ngồi tréo chân theo thế kiết-già hay bán-già để theo dõi hơi thở và quán sát sự vận hành của tâm). Thứ nhất là định […]

Continue Reading

Thiền tông Việt Nam qua Thiền sư Cứu Chỉ

| 09/12/2015 | 0 Comments
Thiền tông Việt Nam qua Thiền sư Cứu Chỉ

NGUYỄN THẾ ĐĂNG Sư họ Đàm, làng Phù Đàm, phủ Châu Minh (tỉnh Bắc Ninh). Thuở nhỏ hiếu học, sách Nho sách Phật đều đọc. Một hôm cầm sách tự than: ‘Khổng Mặc chấp có, Trang Lão chấp không, sách vở thế tục chẳng phải là pháp giải thoát. Chỉ có Phật giáo chẳng kể […]

Continue Reading