Số 233

Van Hoa PG 233

trong-so-nay233

Bìa 1: Trung thu ở chùa. Ảnh: Trần Thế Phong.

Sương mai

Thí nghiệm ”giáo dục (Nguyên Cẩn)

Tưởng niệm Sư bà Thích nữ Diệu Trí (1907 – 2010) (Thái Kim aon)

Chùa Ba Đồn khu mộ hợp táng lớn nhất cả nước (Hồ Phước Nguyên)

Lý tưởng cao quý của người Cư sĩ Phật tử (Minh Tâm)

Từ bi nhập pháp giới (Nguyễn Thế Đăng)

Quán chúng sanh (Đỗ Hồng Ngọc)

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế vững tiến đến tương lai (Thích Nguyên Thành)

Cuộc sống của chúng ta thật quý giá (Kyabje Thuksey Rinpoché; Hoang Phong dịch)

Trồng hoa không cho mọc rễ (Nguyễn Mạnh Hùng)

Đàn vịt các các (Hồ Anh Thái)

Hành lang cám dỗ (Hoàng Tá Thích)

Tự giác – bước tiến nhỏ (Thanh Hương)

Lang thang trong cõi vô hình (Lê Hi Đăng)

Hội quán Phúc Kiến ở thành phố Huế (Nguyễn Xuân Nhật)

Cầu ngói dấu xưa (Tôn Thất Thọ)

Mùa trăng tuổi thơ (Quyển Vân)

Đôi đũa lệch (Hoàng Thị Như Huy)

Nghĩ về cây lúa (Nguyễn Văn Toàn)

Đức tính của ba (Lê Hứa Huyền Trân)

Thơ (Nguyên Từ, Trường Khánh, Nguyễn Trí Tuệ, Tịnh Bình,

Sông Hương, Trà Kim Long, Nguyễn Tuất)

Bạn đồng hành (Nguyễn Trọng Hoạt)

Rừng núi với người xưa (Như Đại)

Hỏi đáp (Bàng Ẩn)