Tìm thấy văn bản dòng thiền Lâm Tế ở Huế

| 28/12/2011 | 2 Comments

tim-thay-mot-van-ba

Bài & ảnh: HỒ VĨNH

 

Vừa qua trong quá trình sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại cố đô Huế,chúng tôi tìm thấy một văn bản Chữ Hán viết dưới thời vua Khải Định. Văn bản là một tờ điệp, khổ 0,60×0,40m viết trên vải lụa màu vàng gồm có 167 chữ Hán, nét chữ chân phương, được phiên âm như sau:

Lâm Tế miêu duệ, Thiên Đồng pháp phái Kệ vân;  Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên,  Minh như hồng nhật lệ trung thiên. Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ,  Chiếu thế chân đăng vạn cổ truyền.

Vĩnh hòa tự tôn sư thượng Hồng hạ Tâm húy Phổ . Nguyện bổn sư trường thụ tam quy ngũ giới, thuyết:Nhân cư tam giới toàn lại ngũ thường, Ngũ thường bất vị , bất túc vi nhân.

Ký quy Tam bảo đương tận ngũ giới, ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Ngũ giới giả sở vị nhân: bất sát, nghĩa: bất đạo, lễ bất dâm, trí: bất ẩm, tín:thất vọng.

Đản tận ngũ thường chi giới bất đọa tam đồ, Tiên thánh lợi sinh chi bổn mạc xuất ư tư.

Tu chí điệp giả.

Hữu điệp cấp.

Quy y đệ tử Ý Thánh Pháp danh Nhật Thăng thu chấp. Khải định tam niên, tuế thứ Mậu ngọ, nhị nguyệt thập ngũ nhật, Ngọ bài thọ điệp.

Ấn:Phật pháp tăng bảo

Tạm dịch:

Hậu duệ dòng lâm tuế, pháp phái Thiên Đồng Kệ rằng:

Đạo vốn xưa thành Phật tổ tiên

Sáng như vầng nhật tỏa thanh thiên

Nguồn thiêng nhầm thấp, gió lành thoảng,

Đèn chiếu rạng đời vạn thuở truyền.

Tôn sư chùa Vĩnh Hòa pháp hiệu Hồng Tâm, pháp danh Phổ Nguyện là bổn sư trao truyền tam quy ngũ giới giảng thuyết rằng:

Người sống trong tam giới đều nhờ ngũ thường,

Ngũ thường không trọn, không đủ làm người.

Đã quy y tam bảo cần giữ ngũ giới.

Ngũ giới nếu không giữ, lối trời lối người đều bị trừ bỏ, Ngũ giới gọi là nhân:Không sát sinh, nghĩa: không trộm cắp, lễ: không tà dâm, trí: không uống rượu, tín:không nói dối . Giữ trọn năm giới thì không sa vào ba đường dữ. Gốc làm lợi nhân sinh của tiên thánh không ra khỏi điều này.

Nay điệp.

Cấp cho đệ tử quy y là Ý Thán, pháp danh Nhật Thăng thu nhận.

Khải Định năm thứ 3(1918) tuế thứ Mậu Ngọ,ngày 12 tháng 2, giờ Ngọ nhận điệp.

Ấn: Phật pháp tăng bảo:

Căn cứ vào nội dung văn bản thì đây là tờ điệp do Hòa thượng Hồng Tâm làm lễ truyền thụ tam quy y ngũ giới và an lập pháp danh cho đệ tử Ý Thánh thuộc dòng thiền Lâm Tế,phái Thiên Đồng ở kinh đô Huế.

Trần Đại Vinh dịch

(Visited 94 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Di sản, Nghiên Cứu

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Nguyen Duy Vien says:

  Vo cung huu ich! That tuyet voi!

  • NDV says:

   Sưu tầm vô cùng hữu ích và cần thiết cho muôn đời sau.
   Cảm kích muôn phần!
   Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *