Tag: Kinh Tăng chi bộ

Đối diện cái chết không sợ hãi

| 14/11/2015 | 0 Comments
Đối diện cái chết không sợ hãi

LILY DE SYLVA | TƯỜ NG VI dịch Chết là sự kiện duy nhất chắc chắn sẽ xảy ra trong đời nhưng lại là việc mà con người ít được chuẩn bị nhất. Con người lập kế hoạch và sửa soạn cho vô số sự việc khác nhau – thi cử, hôn nhân, giao dịch […]

Continue Reading

Sương mai

| 30/03/2015 | 0 Comments
Sương mai

Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh được tăng trưởng. (Tăng Chi bộ – Phẩm Một pháp) Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 172 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Pháp tu của bậc hữu học

| 29/11/2014 | 0 Comments
Pháp tu của bậc hữu học

CHÚC DIÊN | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 162 Đạo Phật dùng khái niệm hữu học (sekha) và vô học (asekha) để chỉ hai hạng người xuất gia tầm cầu giác ngộ. Hạng thứ nhất -hữu học, chỉ cho các Tỷ-kheo đang nỗ lực học tập và hành trì giáo pháp của Phật […]

Continue Reading

Sương mai

| 14/07/2014 | 0 Comments
Sương mai

Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Tăng Chi Bộ kinh – chương 3 Pháp, phẩm Lớn. Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 156 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai: Làm bạn với thiện

| 31/03/2014 | 0 Comments
Sương mai: Làm bạn với thiện

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 100 | SƯƠNG MAI Với người làm bạn với thiện, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. (Kinh Tăng Chi Bộ,  Phẩm làm bạn với thiện)   Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương mai

| 01/12/2013 | 0 Comments
Sương mai

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 142 Có hai loại người có trí. Thế nào là hai? Người phạm tội thấy mình phạm tội, và người chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Kinh Tăng Chi Bộ, Tập I, Chương 1 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Nói năng như Chánh pháp

| 22/10/2013 | 0 Comments
Nói năng như Chánh pháp

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 153  | VĨNH  TRƯNG Khách  thập  phương  viếng thăm  cảnh  chùa đôi khi bắt  gặp  câu “Nói năng như Chánh pháp” được thể  hiện  đâu  đó trong  khung cảnh  trang  nghiêm  thanh  nhã  của  chốn thiền  môn. Đó là câu nói khá quen  thuộc của nhà Phật, cốt […]

Continue Reading

Tám ngọn gió thế gian

| 24/08/2013 | 0 Comments
Tám ngọn gió thế gian

TẠP CHÍ VĂN HOÁ PHẬT GIÁO SỐ 111 – VU LAN PHÓ ĐỨC HÙNG Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng có tâm pháp hay “tám ngọn gió thế gian” làm khuấy động lòng người, lay chuyển thế giới, khiến loài người quay cuồng chao đảo, rơi vào vòng xoáy của tư duy nhị […]

Continue Reading

Sương mai Tăng Chi

| 15/04/2013 | 0 Comments
Sương mai Tăng Chi

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 147 Sương mai | Kinh Tăng Chi Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Sương Mai Kinh Tăng Chi Bộ

| 18/03/2013 | 0 Comments
Sương Mai Kinh Tăng Chi Bộ

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 142 Có hai loại người có trí. Thế nào là hai? Người phạm tội thấy mình phạm tội, và người chấp nhận người khác như pháp phát lồ tội của mình. Kinh Tăng Chi Bộ, Tập I Chương 1 Bài cùng chủ đề:

Continue Reading

Hành trì tịnh hạnh theo lời Phật

| 12/10/2012 | 0 Comments
Hành trì tịnh hạnh theo lời Phật

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 136   |  DIỆU THU Tịnh hạnh là khái niệm được sử dụng khá phổ biến trong các hình thái tôn giáo và tín ngưỡng để chỉ lối sống ứng dụng đức tin hay thực hành các yếu chỉ đạo đức tôn giáo trong đời sống của các tín đồ. […]

Continue Reading