Tag: Lời Phật

Nhân quả định luật căn bản của đời sống

| 25/04/2016 | 1 Comment
Nhân quả định luật căn bản của đời sống

NGUYỄN THẾ ĐĂNG | Nhân quả để giải thích đời sống Nhìn chung quanh chúng ta, sự vật nào cũng có những nguyên nhân, để có thể giải thích tại sao là cái này mà không là cái khác, tại sao nó có mặt ở đây, vào lúc này. Và rồi có những nguyên nhân […]

Continue Reading

Đức Phật của tôi

| 02/03/2016 | 0 Comments
Đức Phật của tôi

ĐỌC SÁCH | Đức Phật của tôi | Nhiều tác giả +++ Lời tòa soạn: Quý IV năm 2015, Nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ phối hợp với Công ty cổ phần In Khuyến học phía Nam cho thực hiện tập sách “Đức Phật của tôi” với nội dung là những bài viết […]

Continue Reading

Như lý tác ý

| 03/07/2015 | 0 Comments
Như lý tác ý

Như lý tác ý (Yoniso manasikàra) hay còn gọi là như lý khởi tư duy là một thuật ngữ Phật học dùng để nói về cách nhìn sự vật hay hiện tượng một cách đúng đắn theo quan niệm của đạo Phật. Nó là một trạng thái của tâm thức dấy khởi do duyên sự […]

Continue Reading

Lộ trình chứng đắc chân lý

| 14/01/2014 | 0 Comments
Lộ trình chứng đắc chân lý

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 142 | THANH LIÊN Đức Phật, trong khi không đồng tình với thái độ nhẹ dạ cả tin của một số tín đồ các tôn giáo khác trong việc theo đuổi đức tin thiếu cơ sở chứng thực1, đã nêu ra phương pháp tiếp cận và chứng đắc […]

Continue Reading

Phật giáo và đạo đức nghề nghiệp

| 03/01/2014 | 0 Comments
Phật giáo và đạo đức nghề nghiệp

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 140 | THÍCH GIÁC TOÀN   I. Khái quát Khi loài người đã biết hợp quần, sản xuất, sống thành xã hội và mọi người lao động để tạo thu nhập thì các hình thức lao động và sản phẩm lao động, nói chung là lực lượng sản […]

Continue Reading

Tầm cao của dân chủ

| 24/12/2013 | 0 Comments
Tầm cao của dân chủ

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 143 | NGUYÊN CẨN Dân trí và dân chủ Qua phương tiện thông tin đại chúng, người dân được biết rằng sáng 17-11-2011, hội trường Quốc hội đã nóng lên khi có một vị đại biểu thuộc đoàn TP.HCM phát biểu theo một bản văn viết sẵn đề […]

Continue Reading

Sức sống và sự phát triển tốt đẹp của xã hội

| 01/12/2013 | 0 Comments
Sức sống và sự phát triển tốt đẹp của xã hội

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 115 | NGUYỄN THẾ ĐĂNG Không ai không muốn xây dựng xã hội mình đang sống thành một xã hội ổn định, có sức sống phát triển bền vững  và tốt đẹp. một xã hội tốt đẹp khi có: – Một hướng đi tiến bộ được đa số […]

Continue Reading

Hành thiền tức là sống an lạc

| 31/07/2013 | 0 Comments
Hành thiền tức là sống an lạc

ĐẠO  TÂM  |   Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 149 Trong Kinh tạng Pàli, có một số văn đoạn nêu rõ kinh nghiệm hành thiền của Đức Phật, rất quan  trọng  và bổ ích cho việc hành  thiền của người Phật tử. Gia chủ Mahànàma đến thưa với Đức Phật1: – Bạch Thế Tôn, […]

Continue Reading

Sự thật về vô thường

| 09/01/2013 | 0 Comments
Sự thật về vô thường

Piyadassi  Thera | Thích Thiện Chánh dịch Vô thường, phụ thuộc vào sự biến đổi, là tính chất của các pháp hữu vi. Hãy tinh tấn”. Đó chính là lời nhắc nhở cuối cùng của Đức Phật Cồ-đàm đối với hàng đệ tử của Ngài. Và khi Đức Phật  đã nhập  Niết-bàn, Trời Đế Thích […]

Continue Reading

Duyên sanh và từ bi

| 27/12/2012 | 0 Comments
Duyên sanh và từ bi

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 141 |  Lời Phật trong đời sống | Nguyễn Thế  Đăng 1. Từ duyên sanh đến từ bi và ngược lại Sự hiện hữu của mỗi chúng ta hiện giờ và ở đây là do, từ, bởi nhiều nguyên nhân và điều kiện. Tôi có mặt ở đây […]

Continue Reading

Lành thay nhiều bà con

| 23/07/2012 | 0 Comments
Lành thay nhiều bà con

Tạp Chí Văn Hóa phật Giáo 134 | TẤN NGHĨA Câu chuyện tiền thân Rukkhadhamma ( Jàtaka 327 ) kể lại cần phải đoàn kết để vượt qua được các tai nạn lớn . Câu chuyện này khi ở tại Kỳ viên , bậc Đạo sư đã kể lại một cuộc tranh chấp . Do […]

Continue Reading