Tag: Trung Bộ

Về một lời khuyên tu Thiền

| 20/04/2016 | 0 Comments
Về một lời khuyên tu Thiền

NGUYÊN HẢI | Thiền là đề tài rất quan trọng trong đạo Phật, được đề cập rộng rãi trong kinh sách Phật giáo dưới nhiều hình thức và và trình bày nhiều phương pháp tu tập khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì Thiền không gì khác là một lẽ sống thực nghiệm tự […]

Continue Reading

Biết thương mình

| 28/03/2016 | 0 Comments
Biết thương mình

THANH TRÚC | Trong Kinh tạng Nikàya thuộc văn hệ Pàli, có một thuật ngữ dùng để chỉ cho một người thể hiện một cách thái sáng suốt, chân thành và từ ái đối với chính mình cũng như đối với mọi người khác gọi là “yêu mến tự ngã” (attakàmeti)1. Đây là một thuật […]

Continue Reading

Tránh né cái ác

| 22/01/2016 | 0 Comments
Tránh né cái ác

NGUYÊN LIỄU ++ Đức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các […]

Continue Reading

Ác ma không thấy đường đi lối về

| 26/12/2015 | 0 Comments
Ác ma không thấy đường đi lối về

LIÊN HƯƠNG |  Đức Phật nhắc nhở các Tỳ-kheo rằng các dục trưởng dưỡng (kàmagunà) hay các lạc thú ở đời – sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, cảm xúc êm dịu – luôn luôn là các bẫy sập nguy hiểm, rất dễ mắc phải, cần phải hiểu rõ chúng và cần phải […]

Continue Reading

Sinh sống có chánh niệm

| 27/10/2015 | 0 Comments
Sinh sống có chánh niệm

TÂM QUANG T Ừ Sinh sống có chánh niệm là một trong các quan niệm của đạo Phật nói về thái độ cẩn trọng và sáng suốt của người xuất gia trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đó là việc thọ nhận “tứ sự cúng dường” – y áo, đồ ăn khất thực, chỗ […]

Continue Reading

Thoát khỏi lo âu phiền muộn

| 26/01/2015 | 0 Comments
Thoát khỏi lo âu phiền muộn

NGUYÊN GIỚI Đức Phật nói cho chúng ta biết, sở dĩ chúng ta cứ rơi vào lo âu phiền muộn ấy là bởi thói quen nghĩ tưởng không đúng đắn của chúng ta. Hết thảy mọi thứ đều biến đổi, vô thường, nhưng chúng ta cứ mong chúng thường hằng, tồn tại mãi mãi. Tất […]

Continue Reading

Nói cho người biết người thấy

| 19/07/2014 | 0 Comments
Nói cho người biết người thấy

NGUYÊN  MAI Đức Phật tuyên bố rất rõ rằng Ngài đến với cuộc đời chỉ để làm sáng tỏ hai vấn đề: khổ và diệt khổ. “Này các Tỷ-kheo,  xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ”1. Có một ý nghĩa sâu xa và quan trọng trong lời tuyên […]

Continue Reading

Kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách

| 04/07/2013 | 1 Comment
Kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 148 | DIỆU  HẰNG Tâm kinh Bát-nhã có câu nói nổi tiếng đề cập phương  pháp giải thoát  khổ đau rất truyền thống của đạo Phật Nguyên thủy, được nhấn mạnh  trong  các bản kinh Nikàya: “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ […]

Continue Reading

Thoát bẫy ác ma

| 02/02/2013 | 0 Comments
Thoát bẫy ác ma

NGUYÊN  HOA | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 143 “… Người hành trì thiền định, thoát trói buộc ác ma”1. Đức Phật chứng nghiệm  rất rõ rằng dục lạc (kàmasukha) hay lạc thú thế gian – sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, cảm xúc êm dịu – có vị ngọt hấp dẫn […]

Continue Reading

Mong ước của người xuất gia

| 15/11/2012 | 0 Comments
Mong ước của người xuất gia

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 137 |  Nguyên Châu Người xuất gia mong ước những gì, và làm sao thành tựu được mong ước của mình? Trong bài kinh Ước nguyện (Àkankheyyasutta) thuộc tuyển tập Trung Bộ, Đức Phật nêu ra mười hai mong ước “chính đáng” của người xuất gia nhằm khuyến khích […]

Continue Reading

Mười điều tâm niệm của người xuất gia

| 03/09/2011 | 2 Comments
Mười điều tâm niệm của người xuất gia

Trong kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh ngắn nói về mười pháp mà Đức Phật khuyên người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát để tự sách tấn mình trên bước đường tu học đạo lý giải thoát. Đây là bài kinh quan trọng đối với hàng xuất gia, vì lẽ nội dung bài kinh cho thấy chân dung đích thực của người xuất gia, nghĩa là một người luôh luôn có những suy nghĩ, trăn trở và hoài bão làm thế nào để xứng đáng là người xuất gia đúng như lời Đức Phật dạy.

Continue Reading